LAT ĆIR

Karantin u Borči

Ovčanski put 42

Telefon: 011 332 22 91

Objekat u Borči predstavlja mesto za smeštaj životinja koje su u karantinu, kao i mesto u kojem se obavlja lečenje životinja. U okviru ovog objekta nalaze se: karantin, ambulanta i stacionar, kao i međuobjekat za materijal kategorije jedan, u kome se sakupljaju i privremeno skladište tela uginulih životinja.

Javno komunalno preduzeće „Veterina Beograd“ odmah po otvaranju Centra za sterilizaciju sa prihvatilištem Rakovica, sprovela je u delo opredeljenje Grada Beograda da problem napuštenih pasa rešava na najhumaniji mogući način, sprovođenjem strategije „bez ubijanja“ i maksimalnim poštovanjem Zakona o dobrobiti životinja. To znači da je najpre odvojila bolesne od zdravih pasa i to tako što je Prihvatilište u Borči namenila u karantin, dok je zbrinjavanje zdravih pasa ostavila ostalim prihvatilištima.

U okviru ovog karantina smeštaju se životinje koje su nanele ozlede, što je utvrđeno nalogom nadležnih organa i obavlja se opservacija na besnilo po predviđenim procedurama.

Pored dela gde se smeštaju psi, nalazi se i novouređeni mačkarnik za smeštaj mačaka.

Takođe u okviru ovog objekta u Borči nalazi se i međuobjekat za materijal kategorije jedan u kome se sakupljaju i privremeno skladište tela uginulih životinja, kako nevlasničkih, tako i vlasničkih. S obzirom da je zabranjeno sahranjivanje uginulih životinja na javnim površinama, sve dok ne bude urađeno groblje za kućne ljubimce, jedini ispravan način je da se kontaktira naša Služba Komunalne zoohigijene i da se tela uginulih kućnih ljubimaca smeste u pomenuti međuobjekat odakle se transportuju do kompanije ”Energo-Zelena”- sa sedištem u Inđiji na neškodljivo uklanjanje leševa. Takav je slučaj i sa uginulim nevlasničkim životinjma koje naša Služba zoohigijene uklanja sa javnih površina grada Beograda i dovozi takođe u međuobjekat, odakle se transportuju do kompanije ”Energo-Zelena”.

Galerija

Karantin u Borči Karantin u Borči Karantin u Borči