LAT ĆIR

Komunalna zoohigijena

Bulevar despota Stefana 119, Beograd

Telefon:
011/329-3099 (radnim danima od 07 do 22, vikendom od 07 do 15 i praznicima od 08 do 13)

Dežurni telefoni:
062/809-0334 (radnim danima od 07 do 15)
063/549-161 (radnim danima od 22 do 07, vikendom od 15 do 07)

Radno vreme:
24 sata sedam dana nedeljno

Preduzeće obavlja komunalnu delatnost zoohigijene u skladu sa Zakonom o komunalnim delatnostima koji obuhvata:

  • Hvatanje,zbrinjavanje,veterinarsku negu i smeštaj napuštenih i izgubljenih životinja (pasa i mačaka) u prihvatilišta za životinje
  • Kontrola i smanjenje populacije napuštenih pasa i mačaka
  • Neškodljivo uklanjanje leševa životinja sa površina javne namene do objekta za sakupljanje - preradu ili uništavanje otpada životinjskog porekla
  • Sprovođenje mera kontrole i smanjenja populacije štetnih organizama,glodara i insekata
  • Sprovođenje mera dezifencije, dezinsekcije i deratizacije u objektima za držanje životinje
  • Lišavanje života za neizlečivo bolesne napuštene i izgubljene životinje

Preduzeće ima ISKLJUČIVO PRAVO obavljanja komunalne delatnosti zoohigijene na teritoriji Grada Beograda.