LAT ĆIR

Menadžment

Dr vet. med. Budimir Grubić, direktor JKP „Veterina Beograd“

Datum rođenja:

08.08.1958. godine, Beograd

Obrazovanje:

Doktor veterinarske medicine, diplomirao na Fakultetu Veterinarske medicine, Univerziteta u Beogradu 1983. godine.

Radno iskustvo:

2016 - JKP “Veterina Beograd”, direktor

2016 JKP “Veterina Beograd” - v. d. direktora do 14.12.2016.

2014 - 2015. VU “Veterina Beograd”- direktor

2007 - 2014 KALOTERM DOO - v.d. direktora

1991 “ZOO FLORA” - generalni direktor

1990-1991 “ŽIVINOINDUSTRIJA”- veterinar

1989 –1990 AIK “BAČKA TOPOLA”- direktor prodaje

1985 – 1989 RO “ŽIVINOSTOK” – direktor Predstavništva u Beogradu

1985 – 1989 Jugoslovenski Institut za tehnologiju mesa - stručni saradnik

1980 DO PKB COMMERCE LJUBLJANA – predstavnik za Beograd

Dr vet. med. Branko Jelčić, izvršni direktor JKP „Veterina Beograd“

Datum rođenja:

04.08.1962.godine u Čačku

Obrazovanje:

Doktor veterinarske medicine, diplomirao na Fakultetu Veterinarske medicine, Univerziteta u Beogradu 1994. godine.

Radno iskustvo:

2016. JKP „Veterina Beograd“ – izvršni direktor

2014-2016 VU „Veterina Beograd“ zamenik direktora

2012 – 2014 Sekretarijat za komunalne i stambene poslove, sektor Zoohigijene – pomoćnik sekretara

2011 -2012 VU „Veterina Beograd“- direktor sektora veterinarstva

2006 – 2011 Uprava za veterinu. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede- granični veterinarski inspektor

2005 - 2006 Granična veterinarska inspekcija, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstav i vodoprivrede - granični veterinarski inspektor

2004-2005 YU POINT- vozač direktora

1999-2004 JEN- Japanska nevladina organizacija

1999 - 2001 HOG FARM – stručni konsultant na Programu Hog farm

2001 - 2002 WFP (SVETSKI PROGRAM HRANE) – organizator i kontrolor na Programu podele humanitarne pomoćiOD JUNA 2002 DO SEPTEMBRA
2002 – 2003, asistent programa GRANT

1996- 1997 Privatna veterinarska ambulanta “ZOOVET” - veterinar

1994-1996 Privatna veterinarska ambulanta “PET”

Nadzorni odbor

Dragana (Radoman) Vujačić, predsednik Nadzornog odbora

Datum rođenja:

29. 06. 1969. godine

Obrazovanje:

Master menadžer, Studijski program: Organizacija i restrukturiranje Javnog sektora (2016) - Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Diplomirani veterinar Fakultet Veterinarske medicine, Univerzitet u Beogradu, diplomirala 1997. godine

Radno iskustvo:

2007 – Ustanova Studentski centar „Beograd“ - pomoćnik direktora

2004 - 2007 Ustanova Studentski centar „Beograd“- direktor Sektora studentskih domova

1997- 2004 Ustanova Studentski centar „Beograd“- samostalni stručni saradnik za veterinarsku kontrolu

Mladen Čukanović, član Nadzornog odbora

Datum rođenja:

24.07.1970. godine u Sjenici

Obrazovanje:

Magistar ekonomskih nauka, Univerzitet „Union“ , Beograd, 2010. godina

Doktor veterinarske medicine, fakultet veterinarske medicine, Univerzitet u Beogradu, diplomirao 2000. godine

Radno iskustvo:

2005 – Studentski dom „Rifat Burdžević“ - upravnik doma

2003 – 2005 Ustanova studentski centar „Beograd“- pomoćnik generalnog direktora za smeštaj

2001 – 2003 – Studentski dom „Rifat Burdžević“ – upravnik doma

2000 – 2001 – Ustanova Studentski centar, Beograd – zamenik šefa komercijalne službe

1996 – 2000 Studentski dom „4. April“, Beograd – predsednik Saveza studenata

1997-1999 Zadruga studenata Univerziteta u Beogradu –predsednik Izvršnog odbora

Jasmina Špoljar, član Nadzornog odbora

Datum rođenja:

13.05.1964. godine u Kruševcu

Obrazovanje:

Pravosudni ispit, Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu, 2013 godina

Sertifikat za službenika za javne nabavke

Diplomirani pravnik, Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu, diplomirala 1997. godine

Radno iskustvo:

2016. – JKP “Veterina Beograd” - rukovodilac Službe pravnih i opštih poslova

2010 - 2016 VU “Veterina Beograd” - rukovodilac Službe pravnih i opštih poslova

2008 – 2010 Institut IMS AD, Beograd - referent za pravne poslove

2008 “UNIVERZAL – HOLDING” AD, Beograd - stručni saradnik za pravne poslove

1999 – 2008 DMB “AUTO KUĆA 21 MAJ”, Beograd - rukovodilac kadrovskih i opštih poslova

1998 – 1999 LOLA KORPORACIJA AD, Beograd – saradnik za pravne poslove