LAT ĆIR

Prihvatilište Kovilovo (Vojna Bašta)

Prihvatilište za pse KOVILOVO (Vojna Bašta) ,nalazi se na opštini Palilula. Ovo prihvatlište prvenstveno je namenjeno za pse koji se trajno zadržavaju po nalogu nadležnih organa do usvajanja.

U okviru prihvatlišta rade doktori veterinarske medicine, veterinarski tehničari i zoohigijeničari. Rad prihvatilišta je organizovan u smenama.

Galerija

Prihvatilište Kovilovo (Vojna Bašta) Prihvatilište Kovilovo (Vojna Bašta) Prihvatilište Kovilovo (Vojna Bašta) Prihvatilište Kovilovo (Vojna Bašta) Prihvatilište Kovilovo (Vojna Bašta) Prihvatilište Kovilovo (Vojna Bašta) Prihvatilište Kovilovo (Vojna Bašta)