LAT ĆIR

Prihvatilište Kovilovo Padinska Skela

Prihvatilište Padinska skela je peto gradsko prihvatilište za napuštene pse..

Otvaranjem ovog prihvatilišta povećani su smeštajne mogućnosti za napuštene pse i na taj način grad Beograd na pet lokacija obezbedio dovoljno mesta za smeštaj napuštenih pasa.

U Padinskoj Skeli nalaze se i psi koji se trajno zadržavaju, po nalogu nadležnih organa do usvajanja.

U prihvatilištu su zaposleni: doktori veterinarske medicine, veterinarski tehničari, zoohigijeničari, a rad se obavlja u smenama.

Galerija

Prihvatilište Kovilovo Padinska Skela Prihvatilište Kovilovo Padinska Skela Prihvatilište Kovilovo Padinska Skela Prihvatilište Kovilovo Padinska Skela Prihvatilište Kovilovo Padinska Skela