LAT ĆIR

Centar za sterilizaciju sa prihvatilištem Rakovica

Slavka Miljkovića bb, Beograd

Telefoni: 011/715-8100, 062/412-436 (radnim danima od 10 do 12 časova)

Prihvatilište u Rakovici predstavlja Centar za sterilizaciju sa prihvatilištem za pse. Prihvatilište u Rakovici predstavlja prijemno mesto za sve napuštene pse koji nisu prošli Program kontrole i smanjenja populacije napuštenih pasa i mačaka na teritoriji grada Beograda.

Nakon obavljenog pregleda i trijaže, napuštene životinje se trajno obeležavaju (čipuju), zatim se sterilišu ili kastriraju, a nakon toga se smeštaju u postoperativni deo gde se nalaze na postoperativnom tretmanu. Po završetku se vakcinišu protiv besnila.

Ovo prihvatilište čine savremeni predoperativni i postoperativni blokovi, prijemna ambulanta, operaciona sala u kojoj se vrši sterilizacija, laboratorija, kupatilo za pse, magacini, posebne prostorije za pripremu hrane, boksovi za pse i edukacioni centar.

U edukacionom centru postoje sale za predavanja i prezentacije, kao i prostorije u kojima doktor veterinarske medicine može prikazati psa - predviđenog za moguće usvajanje i tom prilikom dati zainteresovanima sve potrebne informacije i o psu kao i o načinu držanja i odgajanja pasa.

U okviru prihvatilišta rade doktori veterinarske medicine, veterinarski tehničari, zoohigijeničari. Rad u prihvatilištu je organizovan u smenama.

Posete za građanstvo dozvoljene su radnim danima od 10 do 12 časova, kada je predviđeno i vreme za sve zainteresovane potencijalne usvojioce napušetnih pasa.

Galerija

Centar za sterilizaciju sa prihvatilištem Rakovica Centar za sterilizaciju sa prihvatilištem Rakovica Centar za sterilizaciju sa prihvatilištem Rakovica Centar za sterilizaciju sa prihvatilištem Rakovica Centar za sterilizaciju sa prihvatilištem Rakovica Centar za sterilizaciju sa prihvatilištem Rakovica Centar za sterilizaciju sa prihvatilištem Rakovica Centar za sterilizaciju sa prihvatilištem Rakovica