LAT ĆIR

Ветеринарске амбуланте

ЈКП "Ветерина Београд" у свом саставу има 3 ветеринарске амбуланте у којима раде доктори ветеринарске медицине и ветеринарски техничари. Све амбуланте обављају велику и малу праксу (кућни љубимци).

ЈКП "Ветерина Београд" је овлашћена да спроводи програм мера Управе за ветерину преко својих амбуланти (вакцинација,ТБЦ,маркирање,итд) .У амбулантама "Ветерина Београд" пружају се услуге у области здравствене заштите животиња, које обухватају превентиве, терапију и друге мере које доприносе откривању, спречавању појаве и ширењу, сузбијању и искорењивању заразних и других болести код домаћих животиња и кућних љубимаца.

АМБУЛАНТА ЖЕЛЕЗНИК

Свете Милутиновића 1

тел. 011 257 12 45

Радно време:

Понедељак - петак: 08 - 15 часова

Субота: 09 - 14 часова

Недеља: Не ради

АМБУЛАНТА СОПОТ

Рада Јовановића 19

тел. 011 825 12 71

Радно време:

Понедељак - петак: 08 - 15 часова

Субота: 09 - 14 часова

Недеља Не ради

АМБУЛАНТА ПИНОСАВА

Нова 3 37

тел. 011 390 62 99

Радно време:

Понедељак - петак: 08 - 15 часова

Субота: 09- 14 часова

Недеља Не ради